Vizyonumuz ;

İnşaat sektöründe; Ulusal ve uluslar arası standartta en kaliteli, verimli, güvenilir ve sürdürülebilir bir model olmak.

Misyonumuz ;

Müşterilerimizin beklentilerini; konusunda uzmanlaşmış çalışanlarımızla, dünyadaki en son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri uygulayarak, en üst düzeyde, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde karşılamak.

Stratejilerimiz ;

İnşaat Taahhüt alanında gelişmeyi ve kurumumuzun öncü rolünü sürdürmek.

Ulusal Yapı Denetim şirketlerinin kurumumuz ile iş birliğini arttırmak ve bu alanda uluslararası platformda bölgenin öncüsü durumuna gelmek.

Kurumumuz hizmetlerini, uluslararası standartta ve profesyonel meslek mensupları tarafından vermeyi sürdürmek.

Değerlerimiz ;

Etik Kurallara Uygunluk ; Tüm hizmetlerde, etik kuralların geçerliliğinin titizlikle gözetilmesi.

İnsancıllık ; İnsan yaşamı ve mutluluğunun, herşeyden önemli sayılması.

Güvenilirlik ; Kurum çalışanlarımızın, sözlerinde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmaması.

Ekip Çalışması ; Birbirini yürekten tamamlayan, katılımcı ve yaratıcı üyelerden oluşan ekipler kurmak.

Çevreye Saygı ; Fiziksel,biyolojik ve sosyo-kültürel alanlardan oluşan çevrenin korunmasını ve sosyal sorumluluğumuz olarak kabul etmek. 

TOP